Bezplatná právna poradňa seniorom

V spolupráci s Mestskou časťou Bratislava – Ružinov advokátska kancelária LD Legal, s.r.o. spúšťa bezplatné právne poradenstvo pre seniorov: - http://www.ruzinovskeecho.sk/clanok/pravna-poradna-pre-seniorov

Podmienky poskytovaniaDefinícia seniora:


Osoby nad 60 rokov veku

Miesto poskytovania:


Miestny úrad Ružinov, Mierová 21, Bratislava

Termíny konzultácií:


prvý utorok v mesiaci

Objednávanie na konzultácie:


Telefonicky na tel. č. 0948 759 488 vždy v stredu od 15,00 – 17,00 hod.

Oblasti, v ktorých bude poskytované poradenstvo:

 

  1. rodinné právo (rozvod, zrušenie a/alebo vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov),
  2. dedičské právo (otázky týkajúce sa dedenia a dedičského konania),
  3. exekúcie a osobné bankroty (poradenstvo v otázkach súvisiacich s exekučným konaním a konkurzným/oddlžovacím konaním),
  4. zmluvné vzťahy (uzavretie kúpnej zmluvy, darovacej zmluvy, nájomnej zmluvy, zmluvy o zriadení vecného bremena),
  5. iné otázky týkajúce sa občianskoprávnych vzťahov (susedské vzťahy),
  6. spotrebiteľské právo (odstúpenie od zmluvy, reklamácie tovaru/služieb)V rámci bezplatného poradenstva neposkytujeme právnu pomoc v trestných veciach a nezastupujeme seniorov v konaniach pred súdmi a iným štátnymi orgánmi.

FaLang translation system by Faboba
SP
ÄŤ