Mgr. Dušan Krošlák

advokát, konateľ
Mgr. Dušan Krošlák sa narodil v Topoľčanoch, v roku 2008 ukončil vysokoškolské štúdium v odbore Politológia a v roku 2010 v odbore Právo na Trnavskej univerzite v Trnave. Popri štúdiu na Právnickej fakulte pôsobil v rokoch 2008 – 2010 ako asistent sudcu na Okresnom súde v Pezinku. Prvú polovicu koncipientskej praxe absolvoval v advokátskej kancelárii JUDr. Ladislava Janča, kde sa venoval primárne obchodnému a občianskemu právu a druhú v advokátskej kancelárii JUDr. Anny Niku so zameraním najmä na rodinné právo. Advokátske skúšky absolvoval v roku 2014 a v roku 2015 sa stal partnerom v advokátskej kancelárii LD Legal, s.r.o..

V rámci svojej činnosti sa zameriava na poradenstvo v oblasti obchodného práva, najmä na prípravu zmluvnej dokumentácie a na zastupovanie klientov v súdnych sporoch súvisiacich s vymáhaním pohľadávok z obchodného styku, ďalej sa venuje problematike bezpodielového spoluvlastníctva manželov a realitnému právu.

JUDr. Lucia Krošláková

advokát, konateľ
JUDr. Lucia Krošláková sa narodila v Banskej Bystrici, kde absolvovala aj vysokoškolské právnické vzdelanie na Univerzite Mateja Bela v rokoch 2006-2011. Už ako študentka a následne aj ako advokátska koncipientka pôsobila v advokátskej kancelárii BOĽOŠ Advokátska kancelária s.r.o. (2006-2014), kde sa venovala najmä insolvenčnému právu. Advokátske skúšky zložila v roku 2014, pričom v tomto roku založila aj advokátsku kanceláriu LD Legal, s.r.o..

Vo svojej praxi sa zameriava najmä na poradenstvo v obchodnom práve, insolvenčnom práve, športovom práve a práve nehnuteľností. Taktiež sa významne zameriava na problematiku Registra partnerov verejného sektora, pričom zápisom do tohto registra sa venuje od úplného vzniku tohto Registra.

Ako bývalá basketbalistka a rozhodkyňa basketbalu sa vo veľkej miere zaoberá aj športovým právom a problematikou športových zväzov na Slovensku.

Spolupracujúci advokáti:

Mgr. Veronika Blašková

JUDr. Michal Jelenčík

JUDr. Silvia Mečiarová

FaLang translation system by Faboba
SP
ÄŤ