Konkurz, reštrukturalizácia, insolvenčné právo

 • zastupovanie veriteľov v rámci konkurzného konania alebo v reštrukturalizácii
 • zastupovanie subjektov v konkurzných a reštrukturalizačných konaniach vo vzťahu k súdom, správcom a veriteľom
 • zastupovanie veriteľov pri uplatňovaní pohľadávok a práv v konkurznom a reštrukturalizačnom konaní voči úpadcovi a súdu
 • zastupovanie správcov v súdnych konaniach v ktorých vystupujú v mene úpadcu ako aj právne poradenstvo pre správcov
 • prihlasovanie pohľadávok, zastupovanie na schôdzach veriteľov a vo veriteľských výboroch
 • vypracovanie návrhov na vyhlásenie konkurzu
 • vypracovanie stanovísk v oblasti konkurzného práva a reštrukturalizácií
 • príprava podkladov pre reštrukturalizáciu spoločností
 • vypracovanie návrhov na vyhlásenie konkurzu ako aj návrhov na povolenie oddlženia
 • zastupovanie dlžníkov v rámci konkurzného konania alebo v reštrukturalizácii
 • zastupovanie správcov v súdnych konaniach v ktorých vystupujú v mene úpadcu ako aj právne poradenstvo pre správcov
 • prihlasovanie pohľadávok, zastupovanie na schôdzach veriteľov a vo veriteľských výboroch
 • vypracovanie stanovísk v oblasti konkurzného práva a reštrukturalizácií

Od roku 2005 prešiel konkurzný zákon rozsiahlymi zmenami a zaviedli sa nové inštitúty, či už reštrukturalizácia spoločností alebo možnosť zbaviť sa dlhov už aj pre fyzické osoby. Problematike konkurzov a reštrukturalizácii sa v našej spoločnosti venujeme dlhodobo a pozorne sledujeme všetky zmeny, ktoré sa v tejto oblasti dejú, a preto, ak sa potrebujete poradiť o možnostiach zániku spoločnosti alebo vysporiadania dlhov fyzickej osoby, ste u nás na správnej adrese.
FaLang translation system by Faboba
SP
ÄŤ