Nehnuteľnosti

  • zmluvné zabezpečenie prevodov nehnuteľností (vrátane podania návrhov na zápis práv k nehnuteľnostiam príslušnému úradu a autorizácie zmlúv advokátom)
  • príprava zmlúv vo veci užívania nehnuteľností (nájmy, vecné bremená a pod.)
  • príprava záložných zmlúv
  • príprava právnych riešení súvisiacich s projektovým financovaním pri transakciách s nehnuteľnosťami
  • zastupovanie klientov v územnom a stavebnom konaní

 

FaLang translation system by Faboba
SP
ÄŤ