Pracovné právo

  • príprava pracovných zmlúv a manažérskych zmlúv
  • príprava interných pracovnoprávnych predpisov
  • príprava právnych riešení v rámci ukončenia pracovných pomerov vrátane hromadného prepúšťania
  • zastupovanie klientov v pracovnoprávnych sporoch
  • príprava dohôd o dočasnom pridelení zamestnancov
  • sledovanie legislatívy v pracovnom práve a s tým súvisiace potreby zmien v dokumentoch klienta

Častokrát sa stretávame s tým, že na pracoviskách nie sú vytvorené správne pracovné podmienky, a to z dôvodu, že zamestnávatelia nepoznajú všetky povinnosti, ktoré im vyplývajú zo zákona. Neznalosť zákona, ale neospravedlňuje, a preto sa môže stať, že nedodržaním zákonov dôjde k pracovnému úrazu alebo k uloženiu pokuty zo strany inšpektorátu práce pri porušení povinností zamestnávateľa. V rámci právneho poradenstva v oblasti pracovného práva vám môžeme pripraviť interné predpisy, ktoré budú musieť zamestnanci dodržiavať. Chápeme, že pri podnikaní nemáte čas zaoberať sa neustále meniacou sa legislatívou, a preto budeme za vás sledovať zmeny v právnych predpisoch, aby ste mali vždy všetky povinnosti voči zamestnancom splnené riadne a včas. Veľmi dôležité je aj uzatváranie a ukončovanie pracovných pomerov, aby ste sa vyhli zbytočným súdnym sporom, sme pripravení pripraviť vám na mieru všetky potrebné dokumenty.
FaLang translation system by Faboba
SP
ÄŤ