Rodinné právo

  • príprava návrhov na rozvod a úpravu výkonu práv a povinností k maloletým deťom
  • príprava návrhov na vyporiadanie BSM
  • príprava návrhov na úpravu výkonu práv a povinností k maloletým deťom
  • príprava návrhov na určenie výživného
  • zastupovanie v konaní o rozvod, o vyporiadanie BSM, o úpravu výkonu práv a povinností k maloletým deťom a v konaní o určenie výživného


Rozvod často býva veľmi stresujúcou udalosťou, najmä ak sa rozvádzajú manželia s maloletými deťmi. Zároveň je s rozvodom spojené aj vyporiadanie majetku patriaceho do bezpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM), čo popri úprave rodičovských práv a povinností k deťom môže predstavovať ďalší významný predmet nezhôd medzi manželmi, ktorí zvažujú rozvod alebo sú v rozvodom konaní.

Pri hľadaní odpovedí na otázky spojených s rozvodom sa nespoliehajte na anonymné právne poradne na internete alebo lifestylové články v časopisoch a novinách, obzvlášť v situácii pokiaľ sa s partnerom neviete dohodnúť na základných veciach (komu majú by deti zverené do starostlivosti, výške výživného alebo výške vyrovnania pri vyporiadaní BSM). Uvedomte si, že v každom jednotlivom prípade sú špecifické okolnosti, ktoré bude súd v konečnom dôsledku musieť vziať do úvahy a môžu mať významný vplyv na rozhodnutie. Pamätajte na zásadu platnú už v antickom Ríme „Vigilantibus iura scripta sunt“, t.j. práva patria len bdelým (pozorným, ostražitým) a poraďte sa s advokátom predtým ako bude neskoro. Len advokát znalý zákonov a judikatúry súdov vám môže na základe vami poskytnutých informácií poskytnúť správnu radu a odporučiť vhodný postup pri uplatňovaní vašich práv.

Jednou zo špecializácii našej advokátskej kancelárie je aj rodinné právo, preto v prípade ak hľadáte rozvodového právnika v Bratislave, môžete sa na nás s dôverou obrátiť a dohodnúť si konzultáciu.

FaLang translation system by Faboba
SP
ÄŤ